Jak leczyć depresję?

Ktoś wyciąga rękę do dziewczyny

W społeczeństwie powielany jest często negatywny stereotyp, że depresja jest chorobą nieuleczalną i nie jest możliwe wyjście z tego zaburzenia psychicznego.

Istotne jest więc zwrócenie uwagi na to, że depresja w każdym wypadku wymaga opieki zdrowotnej i jest chorobą uleczalną.

Sposób leczenia powinien zostać indywidualnie dostosowany do pacjenta, ze względu na stopień nasilenia oraz częstotliwość występowania epizodów depresyjnych. 

Metody leczenia

Leczenie farmakologiczne

O zastosowaniu kuracji farmakologicznej decyduje lekarz psychiatrii. W zależności od objawów depresji powinien powziąć decyzję o opiece w szpitalu lub leczeniu ambulatoryjnym.

Proces terapeutyczny zaczyna się w momencie rozpoznania ostrej fazy depresji. Następnie podczas terapii podtrzymującej, która trwa około 3 do 6 miesięcy obserwuje się moment ustąpienia objawów zaburzenia depresyjnego.

Ostatnią fazą jest zapobieganie nawrotom depresji. Jest to najdłuższy proces, który może trwać około dwóch lat. Stosuje się leki przeciwdepresyjne, ale także przeciwlękowe.

Farmakoterapia

Odrębnym sposobem kuracji jest farmakoterapia. Polega ona na przyjmowaniu leków przepisanych przez psychiatrę. Oddziałują one na pracę chemiczną mózgu i przywracają jego naturalny sposób funkcjonowania.

Skutki przyjmowania medykamentów chory może już zauważyć po 2 do 4 tygodniach. Następnie ocenia się wyniki ich działania po 4 do 6 tygodniach.

Ostatnim etapem jest kontynuacja leczenia przez 6 do 12 miesięcy. Odstawienie leków możliwe jest tylko po konsultacji z lekarzem powinno zostać odpowiednio zaplanowane i przemyślane.

Farmakoterapia jest bardzo skutecznym sposobem na uzdrowienie. Badania przewidują redukcję ryzyka nawrotu zaburzenia depresyjnego aż u 70% chorych.

Psychoterapia

Efektywną metodą na leczenie depresji jest również psychoterapia. To jedna z najbardziej popularnych metod.

Zalecana jest w połączeniu z farmakoterapią dla osiągnięcia lepszych i szybszych efektów. Farmakoterapia będzie pomagała na zmianę stanu umysłu, natomiast psychoterapia pozwoli na wprowadzenie zmian w działaniu mózgu.

W przypadku zachorowania na depresję, najbardziej wydajną formą terapii jest ta w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pozwoli na analizę dotychczasowego sposobu reakcji chorego oraz zmianę jego schematów poznawczych.

Dodatkowo warto wskazać, że nawet terapia prowadzona na odległość przynosi pożądane efekty. 

Praca własna

Oprócz wymienionych form radzenia sobie z depresją warto poświęcić czas na pracę własną, która pozwoli na osiągnięcie szybszego powrotu do zdrowia.

Ważne jest jednak, żeby nie stanowiły one jedynej podstawy leczenia osoby zaburzonej.

Zdrowieniu sprzyjają takie działania jak aktywność fizyczna, treningi relaksacyjne jak joga, medytacja, treningi autogenne, słuchanie odpowiedniej muzyki, a także dbanie o higienę snu oraz ograniczanie stresu.

Podsumowanie

Żeby wyzdrowieć oraz prawidłowo leczyć depresję konieczne będzie udanie się do odpowiedniego specjalisty oraz stosowanie regularnego leczenia, a także skupienie się na działaniach samopomocowych.  

Udostępnij artykuł

Rozpocznij pracę nad wyjściem z depresji

85% naszych klientów zauważa poprawę w ciągu kilku pierwszych tygodni.
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
mężczyźni i kobiety siedzą razem i wspierają się

Depresja – kogo dotyka i dlaczego

Na depresję choruje szacunkowo aż 3,8% całego społeczeństwa. Choroba nazywana jest mianem przypadłości populacji. Nawet Światowa Organizacja Zdrowia uznała ją za jedno z najczęściej występujących

Kobieta siedzi na kanapie u lekarza. Widać, że się boi.

Jak wyjść z traumy?

Trauma z pewnością ma znaczne oddziaływanie na codzienne życie. Jej skutki są odczuwalne zarówno w zdrowiu psychicznym jak i somatycznym. Nieleczona może spowodować długotrwałe i

Rozpocznij pracę nad wyjściem z depresji